Wet Bescherming Persoonsgegevens

De privacy en veiligheid staat bij OPZEGDIENST voorop. Het is daarom belangrijk te weten dat uw
persoonlijke gegevens alleen voor u inzichtelijk zijn. OPZEGDIENST staat er ook 100% voor in dat
wij uw gegevens zorgvuldig behandelen en verwerken. Hiervoor is OPZEGDIENST ingeschreven
bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1405744.

OPZEGDIENST heeft de doelen waartoe zij gegevens verwerkt, de beveiligingsmaatregelen
waarmee zij de gegevens beschermt en de type gegevens welke worden verwerkt in het kader
van de bedrijfsvoering gemeld. Deze zijn zodoende getoetst en goedgekeurd door het
College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1324366.

Deze overheidsinstantie controleert ons op de juistheid van verwerking van gegevens.
Verkoop van persoonlijke data, of van de NAW-gegevens, is absoluut verboden en daarom
absoluut uit den boze.